Markarbeten som
ger en stabil grund

Dränering - Anläggning - Entreprenad

Markarbeten som
ger en stabil grund

Dränering - Anläggning - Entreprenad

Vi lägger grunden med väl utförda markarbeten

Välkommen till specialisten på markarbeten i Uppsala med omnejd. Vi har lång erfarenhet av markarbeten, anläggning, dränering och utför arbeten åt privatpersoner, företag och kommuner.

Är du i behov av kompetenta tjänster inom markarbeten i Uppsala? Kontakta oss redan idag så återkommer vi mer offertförslag eller mer information.

villa markarbeten Uppsala

Brett utbud markarbeten i Uppsala

Skulle du behöva hjälp med markarbeten så ser vi fram emot att tillhandahålla våra tjänster. Hör av dig till oss och berättar vad du behöver så lägger vi upp en plan efter det. Vi kan hjälpa alla som behöver tjänster utförda inom markarbeten, entreprenad, dränering eller VA.

Vi erbjuder självklart kostnadsfri offert på samtliga ovanstående tjänster!

Vårt mål är att varje enskild kund ska vara nöjd med valet av entreprenör. Vi arbetar hårt för att skapa förtroende och tillit – vi vill ge er en erfarenhet att lita på.

grävmaskin markarbeten Uppsala

Projektledare som styr i rätt riktning

Vi kan utföra såväl stora som små markarbeten. Vi kan ställa upp som projektledare och vara med och leda ett arbete från start till mål i roller som platschef, arbetsledare och projektchef. Vi har mångårig erfarenhet inom dessa roller. Är du bara i behov av en proffsig utövare inom markarbeten så är vi kompetenta inom anläggning, rörläggning, svetsning med mera. Vi kan utföra markarbeten som en heltäckande totalentreprenad eller som en del i ett större byggprojekt. utföra även ROT-arbeten för privatpersoner, utförandeentreprenader samt delar av stora mängdkontrakt.

Flexibilitet och är lyhördhet är våra ledord, vi lyssnar alltid på våra kunder och gör allt vad vi kan för att motsvara förväntningarna.

Maskiner med hög kapacitet

Vi utför även stora och små maskinarbeten som husdränering, grundarbeten, finplaneringar, schakter och annat. Vilken storlek på maskinen det handlar om varierar beroende på uppdragets omfattning och egenskaper. Vi har tillgång till maskiner som klarar av de flesta typer av markarbeten.

Markarbeten i Uppsala – en viktig grundstomme

Utan markarbeten blir det inga byggen. Markarbeten utgör grunden vid bygg-, renoverings- och anläggningsarbeten. Om denna grund inte utförs på ett korrekt sätt så kommer det garanterat att bli problem i det vidare bygget. Det är därför det är så viktigt att anlita en kunnig och pålitlig partner för alla markarbeten. Vi kan vara det partnern – våra många nöjda kunder kan skriva under på att vi tar ansvaret på fullaste allvar – oavsett om det handlar om ett grundarbete inför ett nybygge, en husdränering eller förberedelserna för en trädgårdsanläggning. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med referenser.

I ett tätbebyggt område som Uppsala ställs extra höga krav på att ett markarbete utförs på ett korrekt sätt. Det är tätt mellan husen, något som innebär stora utmaningar. Det handlar om att bygga stabilt och säkert och att man tar hänsyn till de speciella lokala förutsättningarna.

Stora och små projekt

Markarbeten och anläggningsarbeten behövs vid byggen och renoveringar av alla slag – från mindre extrabyggnader som Attefallshus och garage till större projekt som villor, industrilokaler och flerfamiljshus. Behoven av många: stora mängder massor kan behöva fraktas bort för att de ligger olämpligt till, grävning och rörläggning är ofta nödvändigt för bland annat dagvatten, fiber, bergvärme, elanslutningar med mera.

Även vid anläggning av vägar och andra trafikplatser är markarbeten en absolut nödvändighet. Bärighet måste vara tillräcklig och dränering är nödvändigt för att vägar inte ska drabbas av frostsprängning eller bli instabila vid kraftiga och långvariga regn.

Markarbeten i Uppsala – planering och slutfinish

Markarbeten är mer än det tunga grovarbetet med att forsla undan schaktmassor och att dränera för att skydda husgrunder. Efter grundarbetet kommer det att behövas stenläggning, asfaltering, anläggningar av grusgångar med mera. Vi kan planera våra markarbeten från start till sista detaljen och på det sätter uppnå ett önskat slutresultat. Den gemensamma för alla dessa arbeten är att det kräver både starka maskiner och goda kunskaper för att nå ett gott resultat.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan hjälpa dig med när det handlar om markarbeten i Uppsala.

 

Markarbeten som lägger grunden för lyckade byggen